Ylitornion tuulipuistohankkeen YVA-ohjelma on julkaistu

Ylitornion tuulipuiston YVA-ohjelma on julkaistu Ymparisto.fi sivustolla. Ohessa linkki sivustolle.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/HonkavaaraIsovaara_tuulivoimapuisto_Ylitornio_ja_HonkavaaraPetajaskoski_400_kilovoltin_voimajohto_Ylitornio__Rovaniemi