TERVOLAN TUULIVOIMAHANKE ON KÄYNNISTYNYT

Smart Windpower Oy on aloittanut uuden tuulipuiston kehittämisen Tervolan kunnassa Kolopetäjän-Pirttikangas-Rovavaara alueella. Alustava hankealue on noin 6150 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään noin 60 tuulivoimalaa. Hankkeesta vastaa Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Tervolan Tuulivoima Oy. Tervolan kunnanvaltuusto hyväksyi hankeyhtiön Tervolan Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloitteen helmikuussa 2023.