Smart Windpower Oy aloitti 100 tuulivoimalan hankkeen esiselvityksen Lapissa

Smart Windpover Oy:n lehdistötiedote 2. heinäkuuta 2018.

Lappiin 100 tuulivoimalaa – 700 miljoonan investointi

Esiselvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä Ylitornion, Pellon ja Rovaniemen alueelle

Smart Windpower Oy aloitti kuluvan kesäkuun alussa esiselvityksen, jonka tarkoitus on tutkia Suomen suurimpiin kuuluvaa tuulivoimahanketta. Noin 8 500 hehtaarin alue sijaitsee Ylitornion, Rovaniemen ja Pellon kunnissa. Kuntakeskuksiin on matkaa 50–60 kilometriä. Jos hanke toteutuu, Lappiin rakentuu noin 700 miljoonan euron investoinnilla noin 100 tuulivoimalaa. Ne toimivat markkinaehtoisesti ilman valtion energiatukea.

”Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus voi olla jopa 2 000 henkilötyövuotta, josta Lapin osuus olisi noin 900 henkilötyövuotta. Tämä merkitsee rakentamisaikana Ylitornioon, Rovaniemelle ja Pelloon noin 30 miljoonan euron palkkatuloja. Valmistumisen jälkeenkin tuulivoimalat työllistäisivät noin 300 henkilöä vuodessa. Lapissa työllisyysvaikutus olisi yli 200 henkilötyövuotta, mikä merkitsee noin 8 miljoonan euron palkkatuloja”, kertovat toimitusjohtaja Kalle Riihikoski ja hallituksen puheenjohtaja Raimo Kivioja ylöjärveläisestä Smart Windpower Oy:stä.

Yhtiöllä on parhaillaan menossa Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulivoimahanke, jossa yhteistyökumppanina toimii GE Energy LCC, General Electric (GE) on yksi maailman suurimmista yrityksistä. Lapin hankkeen maat Smart Windpower sai vuokratuksi kilpailutuksen jälkeen Varejoen-Sivakkajoen ja Kätkävaaran Asutusalueiden Yhteismetsältä.  Vuokrasopimus mahdollistaa 50 vuoden tuulivoimatuotannon alueella. Tuulivoimaloiden käyttöikä on 20–25 vuotta, jolloin hanke tuottaa uusiutuvaa tuulivoimasähköä kahden tuulivoimalan elinkaaren ajan.

 

Kiinteistöverotuloja kuntiin lähes 4 miljoonaa vuodessa

Työllisyysvaikutusten lisäksi hankkeella on huomattava merkitys alueen kunnallistalouteen. Smart Windpower rekisteröi tytäryhtiöt aina tuulivoimahankkeen sijaintikuntaan. Tällöin kunta hyötyisi kiinteistöverotuottojen lisäksi myös yhteisöveronpalautuksesta, joka on nyt noin 30 % yrityksen valtiolle maksamasta yhteisöveron määrästä.

”Suuntaa-antava arvio kuntien yhteenlasketusta kiinteistöverotulosta olisi yli 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Ylitornio saisi noin 2,7 miljoona euroa, Rovaniemi noin 0,7 miljoonaa euroa ja Pello noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa”, Riihikoski ja Kivioja kertovat.

Esiselvitys valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Smart Windpower on yhteydessä kaikkiin alueen toimijoihin jo kyseisenä aikana. Yhtiö hankkii alustavat tiedot muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdista, maakuntakaavasta, tiedot sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista kunta- ja aluetalouteen, tutka- ja lentoestevaikutusten alustavat selvitykset, sähköverkon vaihtoehtoiset kytkentäpisteet ja kytkennän kapasiteetin riittävyys, alustavat tuulisuusanalyysit ja voimaloiden määrien vaihtoehdot sekä alustavat melu- ja välkevaikutusten mallinnukset. Ylitornion, Rovaniemen ja Pellon päättäjille on jo alustavasti kerrottu hankkeesta.

”Tärkeimpien joukossa esiselvitystyössä ovat luonnollisesti vaikutukset porotalouteen ja matkailuun, hankkeen sijaintikuntien suhtautuminen hankkeeseen ja lähialueiden intressiryhmien tapaamiset”, Smart Windpowerin Riihikoski ja Kivioja listaavat.

Ylitornion Honkavaaraan – Isovaaraan sijoittuvat 75 tuulivoimalaa työllistäisivät rakentamisvaiheessa vajaan 1 450 henkilöä vuodeksi, josta Lapin osuus olisi noin 650 henkilötyövuotta. Valmistumisen jälkeen voimalat työllistävät yli 200 henkilöä, joista maakunnassa noin 170 henkilöä.

Rovaniemen Aittavaaraan rakennettavien 20 tuulivoimalan työllisyysvaikutus rakentamisvaiheessa olisi lähes 400 henkilötyövuotta, josta maakunnan osuus olisi noin 175 henkilötyövuotta. Valmistumisen jälkeen voimalat työllistävät noin 60 henkilöä, joista maakunnassa noin 45 henkilöä.

Pellon Korpivaaran 8 tuulivoimalaa työllistäisivät rakentamisvaiheessa noin 150 henkilöä vuodeksi. Maakunnan osuus olisi siitä noin 70 henkilötyövuotta. Valmistumisen jälkeen voimalat työllistävät noin 20 henkilöä, joista maakunnassa runsas 15 henkilöä.

Smart Windpower Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka kehittää tuulivoimahankkeita vain erinomaisille tuotantopaikoille. Yhtiön tuulivoimahankkeet sijaitsevat Kalajoen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan alueilla. Yhtiön kehittämien tuulivoimahankkeiden kokonaiskapasiteetti on ollut yhteensä yli 150 MW. Yhtiön Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeen yhteistyökumppanina toimii GE Energy LCC. General Electric (GE), on yhdysvaltalainen monialayritys, joka on markkina-arvoltaan yksi maailman suurimmista yhtiöistä.

Smart Windpower Oy on perustettu 2012. Sen kotipaikka on Ylöjärvi. Yrityksen avainhenkilöt ovat toimineet tuulivoiman parissa yli seitsemän vuotta. Yritys toimii tuulivoimaliiketoiminnassa sen kaikissa kolmessa vaiheessa: 1) kehittäminen, 2) rakentaminen ja 3) sähkön tuottaminen.

Lisätiedot ja kommentit:

Toimitusjohtaja Kalle Riihikoski 040-532 0008 ja

hallituksen puheenjohtaja Raimo Kivioja 040-747 6514

Sähköposti: etunimi.sukunimi@smartwind.fi

 

Suuntaa-antavat arviot talous- ja työllisyysvaikutuksista Lappiin ja tuulivoimakuntiin

Henkilötyövuodet

rakentamisaikana

Henkilötyövuodet

ylläpitoaikana

Kiinteistöverotuotto

miljoonaa euroa/vuosi

Ylitornio 1 450 200 2,7
Rovaniemi    400   60 0,7
Pello    150   20 0,3
Yhteensä 2 000 280 3,7

Laskentaperusteena on käytetty seuraavaa raporttia, josta Smart Windpower on konvertoinut suuntaa-antavat arviot:

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat, raportti 26.3.2018. Tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Raahen seudun yrityspalvelut Laatijat: Heikki Savikko, Joonas Hokkanen (Ramboll Finland Oy), Yrjö Virtanen, Frans Silvenius, Vesa Joutsjoki (Luonnonvarakeskus) https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pparvi