Hankkeet

PUSKAKORVEN TUULIVOIMA OY / PYHÄJOELLA

 • Hanke on suunniteltu 19-23 voimalan hankkeeksi
 • Smartwindin kehitysyhteistyökumppani hankkeessa on GE Renewable Energy
 • Hankkeen YVA (ympäristövaikutusten arviointi) on tehty 2017-2018
 • Hankkeen kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2018
 • Hankkeen kaavaehdotus julkaistiin keväällä 2019
 • Hankeen kaavaan hyväksyttiin 16 voimalaa toukokuussa 2019 ja se sai lainvoiman elokuussa 2019
 • Alue sijaitsee Pohjois-pohjanmaan hyväksytyssä 3. vaiheen maakuntakaavassa
 • Luvitettu tuulipuisto myyntiin keväällä 2021 englantilaiselle FORESIGHT GROUP yhtiölle
 • Hankeen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2021
 • Sähköntuotannon arvioidaan alkavan 2022-2023 vuoden vaihteessa

PELLON TUULIVOIMALA OY / PELLO

 • Hanke sijaitsee Pellon kunnan Korpivaaran alueella
 • Hanke on suunniteltu noin 14 voimalan hankkeeksi
 • Hankkeen esiselvitys on käynistynyt 2018
 • Hankkeen esiselvitys valmistui marraskuussa 2018
 • Smartwindin kehitysyhteistyökumppani hankkeessa on GE Renewable Energy
 • Hanketta on käyty esittelemässä Pellon kunnanvaltuustolle kutsuttuna 11/2021

ROVANIEMEN TUULIVOIMALA OY / ROVANIEMI

 • Hanke sijaitsee Rovaniemen Aittavaaran alueella
 • Hanke on suunniteltu noin 22 voimalan hankkeeksi
 • Hankkeen esiselvitys on käynnistynyt kesällä 2018
 • Hankkeen esiselvitys valmistui marraskuussa 2018
 • Smartwindin kehitysyhteistyökumppani hankkeessa on GE Renewable Energy
 • Rovaniemen kaupungin tuulivoimaselvitys valmistui syksyllä 2021 ja hankealue on selvityksen piirissä

YLITORNION TUULIVOIMA OY / YLITORNIO

 • Hanke sijaitsee Honkavaara-Isovaara alueella
 • Hanke voimaloiden määrä arvioidaan YVA:ssa
 • Hankkeen esiselvitys on käynnistynyt kesällä 2018
 • Hankkeen esiselvitys valmistui marraskuussa 2018
 • Smartwindin kehitysyhteistyökumppani hankkeessa on GE Renewable Energy
 • Hankkeen kaavoitusaloite hyväksyttiin 5.10.2020
 • Hankkeen YVA-Ohjelma julkaistiin 10/2021
 • Hankkeen kaavoituksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 12/2021

PALTUSMÄEN TUULIVOIMA OY / PYHÄJOKI

 • Hankkeen kaavoitus- ja rakennusluvitus valmistui 2015 viidelle voimalalle
 • Luvitettu tuulipuisto myytiin Energiequelle GmbH:lle 2016
 • PALTUSMÄEN RAKENTAMINEN ON ALOITETTU SYKSYLLÄ 2018
 • PALTUSMÄEN TUULIPUISTO VALMISTUI SYKSYLLÄ 2020
 • Tuulipuisto tuottaa sähköä markkinaehtoisesti

TORVENKYLÄN TUULIVOIMA OY / KALAJOKI

 • Hankkeen seitsemän voimalan osayleiskaava hyväksyttiin 2017 Kalajoen kaupunginvaltuustossa. Kaavasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen
 • Luvitettu tuulipuisto myytiin Energiequelle GmbH:lle 2017
 • Valitukset Hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa hylättiin
 • Torvenkylän tuulipuiston rakennettiin 2022-2023 aikana
 • Tuulipuisto aloittaa markkinaehtoisen sähköntuotannon 2023

TERVOLAN TUULIVOIMA OY / TERVOLA

 • Tervolan hankeen esiselvitys ja maanhankinta alkoi alkuvuodesta 2022
 • Tervolan Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloite hyväksyttiin 02/2023
 • Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 60 tuulivoimalaa
 • Hankkeen kaavoitus- ja YVA-prosessi alkaa keväällä 2023

TORNION TUULIVOIMA OY / TORNIO

 • Tornion hankkeen esiselvitys ja maanhankinta alkoi alkuvuodesta 2022
 • Tornion Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloite hyväksyttiin 02/2023
 • Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 10 tuulivoimalaa
 • Hankeen kaavoitus- ja YVA-prosessi alkaa keväällä 2023