TORNION TUULIVOIMAHANKE ON KÄYNNISTYNYT

Smart Windpower Oy on aloittanut uuden tuulipuiston kehittämisen Tornion kaupungin Rovavaaran alueella. Alustava hankealue on noin 1300 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään noin 10 tuulivoimalaa. Hankkeesta vastaa Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Tornion Tuulivoima Oy. Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi hankeyhtiön Tornion Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloitteen helmikuussa 2023.

TERVOLAN TUULIVOIMAHANKE ON KÄYNNISTYNYT

Smart Windpower Oy on aloittanut uuden tuulipuiston kehittämisen Tervolan kunnassa Kolopetäjän-Pirttikangas-Rovavaara alueella. Alustava hankealue on noin 6150 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään noin 60 tuulivoimalaa. Hankkeesta vastaa Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Tervolan Tuulivoima Oy. Tervolan kunnanvaltuusto hyväksyi hankeyhtiön Tervolan Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloitteen helmikuussa 2023.

Ylitornion tuulivoimahanke käynnistyy

Ylitornion kunnanhallitus hyväksyi 5.10.2020 Ylitornion Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloitteen. Ylitornion Tuulivoima Oy aloittaa hankkeen valitsemalla YVA- ja kaavoituskonsultin hankkeelle. Tämän jälkeen hankeelle aloitetaan välittömästi tekemään ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) sekä kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Ylitornion Tuulivoima Oy keskitty YVA:n ja kaavoitusprosessin yhteydessä kolmeen eri pääkehityskohteeseen, jotka ovat:

  1. Porotalouden mahdollisten haittojen selvitystyön teettäminen ja kompensaatiomallin luominen yhdessä Palojärven paliskunnan ja Paliskuntainyhdistyksen kanssa.
  2. Tuulivoimaloiden lentoestevalojen kehityksen ja käyttöönoton edistämien, perustuen ”transponder”/tutkateknologiaan yhteistyössä GE tuulivoimalavalmistajan ja Suomen viranomaisten kanssa.
  3. Lähialuiden kylien elinvoimaisuuden kehittäminen ja parantaminen yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.

Tulemme tiedottamaan jatkossa hankeesta nettisivuillamme.