Yppärin vanhan kalasataman tuulivoimahanke keskeytetty.

Smart Windpower Oy keskeyttää Yppärin vanhaan kalasatamaan suunnittelemansa tuulivoimahankkeen.

Maanomistajan Yppärin jakokunnan edustaja on ilmoittanut, että jakokunnan suurimmilta osakkailta tehdyn tiedustelun perusteella ei löytynyt kannatusta tuulivoiman rakentamiselle ja satama-alueen kunnostamiselle, eli jakokunnan kanta on, että eivät salli tuulivoiman rakentamista omistamalleen maalle. Smart Windpowerilla ei ole siis edellytyksiä jatkaa hanketta.

Kiitos kaikkille Yppäriläisille ja Pyhäjoen kunnan edustajille, jotka osallistuitte hankkeen suunnitteluun ja arviointiin.