Yppärin Paltusmäkeen laaditaan osayleiskaava tuulipuistolle

Pyhäjoen kunta edellyttää Yppärin Paltusmäen tuulipuistohankkeelle osayleiskaavaa.  Smart Windpower Oy aloittaa tarvittavat toimenpiteet osayleiskaavan laadintaa varten ja arvioi alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden määrän uudelleen.

Comments are closed.