Yppärin Paltusmäkeen laaditaan osayleiskaava tuulipuistolle

Pyhäjoen kunta edellyttää Yppärin Paltusmäen tuulipuistohankkeelle osayleiskaavaa.  Smart Windpower Oy aloittaa tarvittavat toimenpiteet osayleiskaavan laadintaa varten ja arvioi alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden määrän uudelleen.