Tuulivoimaa suunnitteilla Pyhäjoelle

Smart Windpower Oy on aloittanut hankkeen, jossa selvitetään kolmen tuulivoimalan rakentamisedellytyksiä Pyhäjoelle Yppärin Paltusmäkeen. Vuokrasopimus yksityisten maanomistajien kanssa on jo tehty. Yhtiön keskeisenä ajatuksena on yhteisöllisyys, jossa tuulivoimalan vaikutusalueella olevat kotitaloudet ja yritykset voivat ryhtyä sen osakkaiksi