Torvenkylän tuulipuiston YVA arviointiselotus on asetettu nähtävillä

Kalajoen Torvenkylän tuulipuiston YVA arviointiselostus on asetettu nähtäville Kalajoen kaupungin ilmoitustaululle sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekuksen sivustolle ymparisto.fi. Nähtävillä oloaika on 10.6. – 14.8.2015.