Torvenkylän tuulipuistohankkeen YVA-ohjausryhmän ensimmäinen kokous 14.8.2014

Torvenkylän tuulipuistohankkeen kaavoittaja Ramboll Oy on kokoonkutsunut YVA-ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen Kalajoelle 14.8.2014.