Tiedote Yppärin infotilaisuudesta

Torstaina 26.7. pidetty yleisötilaisuus Yppärin koululla onnistui hyvin. Aiheena oli infotilaisuus Smart Windpower Oy:n esiselvityksestä tuulivoiman rakentamisesta Yppärin vanhaan kalasatamaan sekä yleistä tietoa tuulivoimasta ja sen ympäristövaikutuksista. Lisäksi visioimme vanhan kalasataman kokonaiskehittämistä minkä tuulivoiman rakentaminen mahdollistaisi alueelle.

Läsnä oli 35 vierasta. Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Eniten kysymyksiä ja huolta aiheuttivat mahdollisen tuulivoimalan etäisyys lähimmistä mökeistä sekä jään muodostuminen ja tippuminen voimalan siivistä.

Lisäksi keskustelua aiheutti nykyisen satamaväylän ja satama-altaan kunto. Väylällä olisi kovasti ruoppaustarvetta, mutta sitä ei ole tehty.

Tilaisuuden päätteeksi tehtiin kirjallinen mielipidekysely tilaisuuden onnistumisesta sekä kysyttiin mielipidettä vanhan satama-alueen kehittämisestä ja tuulivoiman rakentamisesta alueelle.   70% vastanneista antoi tilaisuuden sisällöstä arvosanan 4 ja 5 asteikolla 1-5 eli hyvän-kiitettävän.  37% kannatti alueen kehittämistä ja tuulivoiman rakentamista. 31% vastusti hanketta. 6% ei osannut vastata kysymykseen.  26% eli neljännes jätti vastaamatta kokonaan kyselyymme.

Kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille.

t. Smart Windpower Oy