Smart Windpower Oy käynnisti oman vapaaehtoisen ympäristövaikutusten arvioinnin

 Smart Windpower Oy on valinnut FCG Oy:n Yppärin Paltusmäen tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttajaksi ELY -keskuksen tarveharkintapyyntöä varten.