Smart Windpower Oy aloittaa tuulipuistohankkeen Kalajoella

Smart Windpower Oy aloittaa 9 voimalan tuulipuistohankkeen suunnittelun
Kalajoen Torvenkylän alueella. Suunnittelualue sijaitsee valtatie E8
itäpuolella Hirvijärven metsäautotien ja Torvenkylän liittymän välisellä
alueella.

Tuulipuiston suunnittelu aloitetaan ympäristövaikutusten arvioinnilla (YVA)
ja osayleiskaavoituksen laatimisella Ramboll Oy:n toimesta. Hankkeen
lupaprosessi on arvioitu kestävän vuoden 2015 syksyyn asti.

Smart Windpower Oy on perustanut hankkeelle omistamansa projektiyhtiön
Torvenkylän Tuulivoima Oy, jonka kotipaikka on Kalajoki. Tulemme
tiedottamaan hankkeesta lisää kevään 2014 aikana, kun virallinen YVA
-ohjelma saadaan alkuun.