Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Paltusmäen tuulipuiston osayleiskaavan

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Paltusmäen tuulipuiston osayleiskaavan keskiviikkona 22.4.2015. Kaava hyväskyttiin valtuustossa yksimielisesti ilman äänestystä.

Seuraavassa vaiheessa Paltusmäen Tuulivoima Oy hakee ympäristöluvat tuulipuistoon suunnitelluille voimalatyypeille. Tämän jälkeen on vuorossa rakennuslupien haku.

Smartwindin tiimi kiittää kaikkia Paltusmäen lähialueen asukkaita ja yhteisöjä hankkeen tukemisesta.