Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Rajalahti-Perilahti Natura-arvioinnin

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon liittyen Paltusmäen tuulivoimahankeen Natura-arvioinnista Rajalahti-Perilahden Natura-alueesta.

Natura-arvioinin päähuomio kohdistui alueella liikkuviin laulujoutseniin. ELY-keskus toteaa lausunnossaan että hankkeen vaikutuksia laulujoutseniin ei voida pitää luonnonsuojelulain 66 pykälän tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikentävinä.

Tiedotamme lähiaikoina Paltusmäen tuulipuistohankkeen etenemistä.