Paltusmäen tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta YVA mennettelyä

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on antanut päätöksen Smartwind Power Oy:n ympäristövaikutusten arviontimenettelyn tarveharkintapyyntöön 5.8.2013, koskien Pyhäjoen Yppärin Paltusmäen tuulivoimahanketta.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on päättänyt ettei Paltusmäen tuulivoimahankkeeseen sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.