Paltusmäen tuulipuistohankeen Natura-arviointi valmistui

Pyhäjoella Paltusmäen tuulipuistohankkeen Natura-arviointi Rajalahti-Perilahti Natura-alueelta valmistui kesäkuun lopussa. Ramboll Oy:n toteuttama Natura-arvio painottui alueen laulujoutseniin ja niiden käyttäytymiseen alueella.

Natura-arvioinnin loppupäätelmä oli että Paltusmäen tuulipuisto ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia lintudirektiivin mukaisille suojeluperusteena oleville lajeille ja muuttolinnuille. Samoin suojeluperusteena oleville luontotyypeille vaikutusten arvioidaan jäävän olemattomaksi.

Natura-arvio on toimitettu Pohjois.pohjanmaan ELY-keskukseen kesäkuun lopussa. Paltusmäen tuulipuiston kaavoitus jatkuu ELY-keskuksen vastauksen jälkeen.