Paltusmäen kaavoitusaloite hyväksytty

Pyhäjoen kunnanhallitus on hyväksynyt Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloitteen 23.4.2013, neljälle – kuudelle tuulivoimalalle Yppärin  Paltusmäen alueelle. Smart Windpower Oy on valinnut FCG Oy:n osayleiskaavan laatijaksi