Kevät 2012

  • Huhtikuu – Kesäkuu, Tapaamisia maanomistajien ja kunnanedustajien kanssa Kalajoella ja Pyhäjoella
  • Kesäkuussa kartoituksessa useita potentiaalisia paikkoja 1-3 tuulivoimalaitoksen sijoittamiselle