Kalajoen Torvenkylän ja Himangan Kokkokankaan YVA-menettelyn ohjausryhmän ensimmäinen palaveri pidetty

Smart Windpower Oy / Torvenkylän Tuulivoima Oy Torvenkylän tuulipuiston ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 14.8.2014 Kalajoen kaupungintalolla. Ympäristövaikutusohjelman esitteli Ramboll Finland Oy. Tilaisuus sisälsi puheenvuorot mm. Kalajoen kaupunki, yhteysviranomainen (ELY-keskus), hankevastaavat (Kokkokangas /SABA Tuuli Oy ja Torvenkylä/Smart Windpower Oy), lisäksi keskustelussa oli mukana paikallisia kyläyhdistyksiä, yrityksiä ja MTK:n edustajia.

Ympäristövaikutusohjelma tulee nähtäville, kun toinen hankekehittäjäkin on tehnyt kaavoitussopimuksen Kalajoen kaupungin kanssa.