Ylitornion tuulivoimahanke käynnistyy

Ylitornion kunnanhallitus hyväksyi 5.10.2020 Ylitornion Tuulivoima Oy:n kaavoitusaloitteen. Ylitornion Tuulivoima Oy aloittaa hankkeen valitsemalla YVA- ja kaavoituskonsultin hankkeelle. Tämän jälkeen hankeelle aloitetaan välittömästi tekemään ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) sekä kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Ylitornion Tuulivoima Oy keskitty YVA:n ja kaavoitusprosessin yhteydessä kolmeen eri pääkehityskohteeseen, jotka ovat:

  1. Porotalouden mahdollisten haittojen selvitystyön teettäminen ja kompensaatiomallin luominen yhdessä Palojärven paliskunnan ja Paliskuntainyhdistyksen kanssa.
  2. Tuulivoimaloiden lentoestevalojen kehityksen ja käyttöönoton edistämien, perustuen ”transponder”/tutkateknologiaan yhteistyössä GE tuulivoimalavalmistajan ja Suomen viranomaisten kanssa.
  3. Lähialuiden kylien elinvoimaisuuden kehittäminen ja parantaminen yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.

Tulemme tiedottamaan jatkossa hankeesta nettisivuillamme.

Olemme Pyhäjoen toimistolla Joulukuussa ma-ke 2.-4.12.2019

Poiketen toimistomme ikkunassa olevasta ajankohdasta, olemme vasta Joulukuussa Pyhäjoen toimistollamme.

Olemme Joulukuussa Pyhäjoen toimistolla maantai-keskiviiko 2.-4.12.2019. Maantaina klo 13-17 ja tiistai-keskiviikkona kello 10-16. Paikalla on tuolloin Talousjohtaja Pasi Tuominen.

Tervetuloa kahville !!